[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

12 / ก.พ. / 2562 : ทดสอบหมวดหมู่
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โครงการอาชีพการแปนรูปอาหาร การทำไส้กรองและไส้กรองสมุนไพร นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
29 / ส.ค. / 2561 : ศูนย์การเรียนชุมชน
พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลโนนแดง
พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลโนนแดง
6 / ส.ค. / 2561 : ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลโนนแดง
6 / ส.ค. / 2561 : ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
พบกลุ่มนักศึกษาคนพิการ
24 / ม.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
อบรมเศรษฐกิจพอเพียง
กศน. ตำบลโนนตาเถรจัดโครงการอบรมรพัฒนาผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
24 / ม.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
อบรมเศรษฐกิจพอเพียง
กศน. ตำบลสำพะเนียงจัดโครงการอบรมรพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
2 / ธ.ค. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน. ตำบลโนนตาเถร ปฐมนิเทศนักศึกษา
กศน. ตำบลโนนตาเถรปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556
2 / ธ.ค. / 2556 : กศน.ตำบลดอนยาวใหญ่
กศนง ตำบลดอนยาวใหญ่
กศน. ตำบลดอนยาใหญ่ประถานิเทศนักศึกาษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
2 / ธ.ค. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ตำบลวังหินปฐมนิเทศนักศึกษา
กศน.ตำบลวังหิน ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556
2 / ธ.ค. / 2556 : ทดสอบหมวดหมู่
ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556
กศน. ตำบลสำพะเนียงปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556
2 / ธ.ค. / 2556 : ทดสอบหมวดหมู่
ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556
กศน. ตำบลโนนแดงจัดปฐมนิดทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556
8 / มิ.ย. / 2553 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอโนนแดงทำการเปิดป้าย กศน.ตำบลสำพะเนียง
20 พฤษภาคม 2553 กศน.อำเภอโนนแดงเปิดป้าย โดยได้รับเกียรติจาก นายชอบ ญาติจันทึก นากยองค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง
7 / มิ.ย. / 2553 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอโนนแดงทำการเปิดป้าย กศน.ตำบลโนนตาเถร
11 พฤษภาคม 2553 กศน.อำเภอโนนแดง จัดพิธีเปิดป้าย กศน.ตำบลโนนตาเถรโดยได้รับเกียรติจาก นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอโนนแดง เป็นประธานในพิธี
7 / มิ.ย. / 2553 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอโนนแดงทำการเปิดป้าย กศน.ตำบลดอนยาวใหญ่
พิธีเปิดป้าย กศน.ตำบลดอนยาวใหญ่โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทน ทองดีนอก กำนันตำบลดอนยาวใหญ่
7 / มิ.ย. / 2553 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอโนนแดงทำการเปิดป้าย กศน.ตำบลวังหิน
วันที่ 27 เมษายน 2553 กศน.อำเภอโนนแดงได้ทำพิธีการเปิดป้าย กศน.ตำบลวังหิน โดยมีนายเผด็จ สุขมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนแดง
ถนนเจนจบทิศ ตำบลโนนแดง  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4475-019 โทรสาร  0-4447-5103 
kendolity@hotmail.com  nondaeng@korat.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01