[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

jkzngn.jpg

หนองโสนคู่บ้าน ตระการตาผ้าไหม ลูบฆ้องใหญ่ดังกังวาน กล่าวขานสิ่งประดิษฐ์ ผลิตจากรังไหมไทย ก้องไกลข้าวหอมมะลิ


 

  


ประวัติ


   

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบัวลาย กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา เมื่อ ปี พ.ศ.2551 เดิมอยู่ในความดูแลของศูนย์ กศน.บัวใหญ่ มีสำนักงานชั่วคราว ตั้งอยู่ที่ วัดปทุมวนาราม (วัดป่าหนองบัวลาย) ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันที่ทำการตั้งอยู่ที่ 9/6 ถนนหนองแวง-บัวใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองแก ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา บริหารงานโดย นายชาญ  อยู่เกาะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบัวลาย คนปัจจุบัน

บุคลากร  กศน.อำเภอบัวลาย  ทั้งหมด 17 คน

1. นายชาญ  อยู่เกาะ                  ผอ.กศน.อำเภอบัวลาย

2. นางกฤติมาภรณ์  สืบสำราญ      ครู อาสาสมัครฯ

3. นายสมัย คำโสภา                   หัวหน้าครูกศน.ตำบลบัวลาย

4. นายทวิช ชัยสิน                     หัวหน้าครู กศน.ตำบลโนนจาน

5. นางกนกรัตน์ วงกฎ                 หัวหน้าครู กศน.ตำบลหนองหว้า

6. นางจันทนี ศรีนอก                  หัวหน้าครู กศน.ตำบลเมืองพะไล

7. นางกัลยกร  มีสูงเนิน               ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโนนจาน

8. นางสาวศิริวิมล โชคอนันต์ตระกูล   ครู ปวช.สาขาธุรกิจค้าปลีก

9. นายพิสุทธิศักดิ์  เซ็นธุลี               ครู  ปวช.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10. นางทิมาพร  ชีวะวิโรจน์              ครู  ปวช.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11. นายบุญเสริฐ   นาคชัย               ครู  ปวช.สาขาเกษตรกรรม  

12. นายอภิเดช  ศรีวงษ์                  ครู  ปวช.สาขาช่างไฟฟ้า

13. นายสุเมฆา ศิริโสม                   ครู  ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง  

14. นางทัศวรรณ  ลุนลี                  บรรณารักษ์จ้างเหมา

15.นางสาวจิดาภา ราชสมบัติ           เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

16. น.ส.บัณฑาวรรณ  วงกฎ            เจ้าหน้าที่ธุรการ

17. นางถนอม  ทับผา                    พนักงานบริการ

 

                         

 

 

 

พื้นที่ให้บริการการศึกษา  4  ตำบล  1  เทศบาล  45  หมู่บ้าน ดังนี้ 

      1.  ตำบลบัวลาย        13   หมู่บ้าน  1   เทศบาล

      2.  ตำบลโนนจาน      14   หมู่บ้าน

      3.  ตำบลหนองหว้า     9   หมู่บ้าน

      4.  ตำบลเมืองพะไล    9   หมู่บ้าน

         

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอบัวลาย
9/6 ถนนหนองแวง-บัวใหญ่ ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 089-2849815, 087-2486851, 084-5487147, 082-8649660,  080-1535667
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01