ฐานข้อมูลความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ กศน.จังหวัดนครราชสีมา

Table: download  Printer Friendly  Export to Excel  Export to HTML  

 Search
  Show all 
    

Page  First Previous Next Last  of 1
     Records 1 to 4 of 4     
Page Size 
หัวเรื่อง (*)
รายละเอียด (*)
ผู้บันทึก (*)
วันที่บันทึก (*)
คู่มือ
nfe_korat
2012-08-22
โปรแกรม
เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิธีการติดตั้ง  แตก File ออกจะได้ Folder ชื่อ k_report
copy  ไปทับ Folder เดิม  แล้วแก้ไขตามคู่มือตอนที่ 3 หัวข้อที่ 4
Download  มีปัญหาติดต่อ อ.น
nfe_korat
2012-09-09
โปรแกรม

โปรแกรมฐานข้อมูล ความต้องการทางการศึกษา  และกิจกรรมการเรียนรู้
Download

nfe_korat
2012-10-08
โปรแกรม

เพิ่มเงื่อนไขในการคนหาโดยสามารถกำหนดช่วงอายุได้

วิธีติดตั้ง แตกไฟล์แล้วคัดลอกไปทับของเดิม Download

ฏDD ddddqqqกกก

nfe_korat
2013-01-23
Page  First Previous Next Last  of 1
     Records 1 to 4 of 4     
Page Size 

 

 พัฒนาโดย นิกร เกษโกมล และทีมงาน ICT สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version1.3w ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงาน กศน.