ราบงานระดับอำเภอ  Export to Excel   Export to Word

 เปิด/ปิดระบบค้นหา


Page  First Previous Next Last  of 2
     Records 1 to 20 of 34      Groups Per Page 
รายการ (COUNT) 
1=ชาย;2=หญิง
อำเภอ
(Null)
1
2
Total
0
83
89
172
 
0
1
4
5
แก้งสนามนาง
0
5692
5421
11113
ขามทะเลสอ
0
8647
8694
17341
ขามสะแกแสง
0
11355
12669
24024
คง
0
7812
8277
16089
ครบุรี
0
30849
32632
63481
จักราช
0
8802
9313
18115
เฉลิมพระเกียรติ
0
2308
2536
4844
ชุมพวง
0
11440
12566
24006
โชคชัย
0
24271
27523
51794
ด่านขุนทด
0
17380
20624
38004
เทพารักษ์
0
3473
3379
6852
โนนแดง
0
1554
3461
5015
โนนไทย
0
9185
10999
20184
โนนสูง
0
10683
15411
26094
บัวลาย
0
864
1314
2178
บัวใหญ่
1
16174
17951
34126
บ้านเหลื่อม
0
1365
1570
2935