ฐานข้อมูลความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ กศน.จังหวัดนครราชสีมา

Login Page

User Name
หัวเรื่องการแก้ไขข้อมูลพื้นฐานรายตำบล
ข้อความ: 

เนื่องจากสำนักงาน กศน.จังหวัดได้ปรับฐานข้อมูล  ข้อมูลพื้นฐานรายตำบลให้แสดงภาพได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นจึงทำให้ข้อมูลรูปภาพของ 
กศน.ตำบล  และหัวหน้า กศน.ตำบลหายไป จึงจำเป็นที่จะต้อง Update อีกครัง  จึงขออภัยสำหรับผู้ที่ใส่ข้อมูลไว้แล้วมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ  รูปกศน.ตำบลควรมีขนาดที่เป็นต้นฉบับ 640*480 pix เพื่อความสวยงาม และควรตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ


โดย: อ.นิกร
วันที่: 2012-11-20
ความสำคัญ: 1 [1= ด่วน 2= ด่วนมาก 3= ด่วนที่สุด]
หัวเรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลง Password
ข้อความ: แจ้งเปลี่ยนแปลง Password  ตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Username:รหัสตำบล Password:123456 เข้าระบบแล้วเปลี่ยนดัวยเพื่อความปลอดภัย

โดย: อ.นิกร
วันที่: 2012-10-02
ความสำคัญ: 1 [1= ด่วน 2= ด่วนมาก 3= ด่วนที่สุด]
หัวเรื่องแจ้งการบันทึกข้อมูลผิดพลาด(เฉพาะ กศน.โคราช)
ข้อความ: จากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น  ฐานข้อมูลในรายตำบล  บางรายการยังไม่ครบถ้วน  อาจเนื่องมาจากการเข้าระบบพร้อมกันหลาย User  หรือระบบอินเตอร์เน็ตช้า  และขัดข้อง  ดังนั้นจึงขอให้ กศน.ตำบลที่ปรากฏในเอกสารดังแนบ Update ข้อมูลให้ครบถ้วน ดูรายละเอียด
โดย: อ.นิกร
วันที่: 2012-09-09
ความสำคัญ: 2 [1= ด่วน 2= ด่วนมาก 3= ด่วนที่สุด]
หัวเรื่องโปรแกรม(สำหรับ ศูนย์รับข้อมูล)
ข้อความ: Update หน้าบันทึกข้อมูล  เมื่อเข้าระบบแล้วให้โปรแกรมเลือก ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค ให้เลยโดยไม่ต้องคลิกเลือกอีก แตกไฟล์จะได้ไฟล์ชื่อ memberadd.php คัดลอกไปทับไฟล์เดิม
ตัวอย่าง Download

โดย: อ.นิกร
วันที่: 2012-09-05
ความสำคัญ: 1 [1= ด่วน 2= ด่วนมาก 3= ด่วนที่สุด]
หัวเรื่องUpdate ระบบ(เฉพาะ กศน.นครราชสีมา)
ข้อความ: สิ่งที่ได้รับจากการ Update ระบบ
1. แก้ปัญหา  เรื่องการพิมพ์ชื่อหมู่บ้านผิดบ่อย ๆ 
ผลที่ได้รับ  กศน.ตำบลสามารถเลือกชื่อหมู่บ้านในตำบลของตนได้อย่างถูกต้อง
2. เพิ่มข้อมูล  พื้นฐานของตำบลโดยนำเข้ามาจากแบบรายงานข้อมูลพื้นฐานรายตำบลที่เสนอ สำนักงาน กศน.  
ผลที่ได้รับ กศน.ตำบลสามารถเข้าไป Update ข้อมูลของตนเองให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา
สิ่งที่ กศน.ตำบลจะต้องทำเพิ่มเติม
1. เพิ่มข้อมูลชื่อหมู่บ้านในหัวข้อ +เพิ่ม/แก้ไขรายชื่อหมู่บ้าน  หลังจากเข้าระบบแล้ว
2. Update ข้อมูลของตำบลในหัวข้อ  แก้ไขสภาพทั่วไปของตำบล หลังจากเข้าระบบแล้ว

โดย: อ.นิกร เกษโกมล
วันที่: 2012-09-09
ความสำคัญ: 2 [1= ด่วน 2= ด่วนมาก 3= ด่วนที่สุด]
Password
 


 

 พัฒนาโดย นิกร เกษโกมล และทีมงาน ICT สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version1.3w ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงาน กศน.