ฐานข้อมูลความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ กศน.จังหวัดนครราชสีมา

Table: +เพิ่ม/แก้ไขข้อความ  Printer Friendly  Export to Excel  Export to HTML  

 Search
  Show all 
    

Page  First Previous Next Last  of 1
     Records 1 to 10 of 10     
Page Size 
 
หัวเรื่อง (*)
เรื่อง (*)
ชื่อผู้แจ้ง (*)
วันที่แจ้ง (*)
ความสำคัญ
file 1
file 2
file 3
View
การบันทึกข้อมูล
การเข้าใช้ระบบของ กศน.ตำบล Username และ Password ที่เข้าใช้ระบบในหนึ่งตำบล ควรเข้าใช้พร้อมกันได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน เพราะจะทำให้ระบบไม่สามารถเรียงลำดับและบันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ทำให้ข้อมูลที่ต้องการไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลที่บังคับต้องกรอกในรายการบันทึก(ช่องข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * สีแดง
สำนักงาน กศน.จังหวัด
2012-06-25
ด่วนมาก
     
View
แจ้งเตือนครั้งที่ 3 !!
กศน.ตำบล และ กศน.อำเภอใดที่เข้าระบบแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลความต้องการทางการศึกษา และกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ดำเนินการเปลี่ยน Password เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่านเอง!!
สำนักงาน กศน.จังหวัด
2012-04-19
ด่วนที่สุด
     
View
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูล
กศน.อำเภอด่านขุนทด เมือง เมืองยาง ลำทะเมนชัย สีดา เสิงสาง ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลประชากรอายุ 18 ปี ขึ้นไป เป็นรายตำบลด่วน
อ.วิบูลย์ กลมอ่อน
2012-05-01
ด่วนที่สุด
     
View
Update(สำหรับ กศน.โคราช)
โปรแกรมฐานข้อมูลความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ ได้รับการ Update ให้สามารถบันทึกข้อมูลได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องคลิกที่หน้าหัวข้อ ตำบล อำเภอ จังหวัด และภาค ระบบจะคลิกและทำการบันทึกให้โดยอัตโนมัติ
อ.นิกร เกษโกมล
2012-09-09
ด่วน
     
View
ปิดระบบรับข้อมูล
กศน.จังหวัดนครราชสีมา  จะปิดระบบฐานข้อมูลความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อปรับปรุงระบบ   
ในวันที่ 29 มิถุนายน-1 กรกฎาคม  2555
อ.นิกร เกษโกมล
2012-06-29
ด่วนมาก
     
View
Update ระบบ(เฉพาะ กศน.นครราชสีมา)
สิ่งที่ได้รับจากการ Update ระบบ
1. แก้ปัญหา  เรื่องการพิมพ์ชื่อหมู่บ้านผิดบ่อย ๆ 
ผลที่ได้รับ  กศน.ตำบลสามารถเลือกชื่อหมู่บ้านในตำบลของตนได้อย่างถูกต้อง
2. เพิ่มข้อมูล  พื้นฐานของตำบลโดยนำเข้ามาจากแบบรายงานข้อมูลพื้นฐานรายตำบลที่เสนอ สำนักงาน กศน.  
ผลที่ได้รับ กศน.ตำบลสามารถเข้าไป Update ข้อมูลของตนเองให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา
สิ่งที่ กศน.ตำบลจะต้องทำเพิ่มเติม
1. เพิ่มข้อมูลชื่อหมู่บ้านในหัวข้อ +เพิ่ม/แก้ไขรายชื่อหมู่บ้าน  หลังจากเข้าระบบแล้ว
2. Update ข้อมูลของตำบลในหัวข้อ  แก้ไขสภาพทั่วไปของตำบล หลังจากเข้าระบบแล้ว
อ.นิกร เกษโกมล
2012-09-09
ด่วนมาก
view_edu.xls    
View
โปรแกรม(สำหรับ ศูนย์รับข้อมูล)
Update หน้าบันทึกข้อมูล  เมื่อเข้าระบบแล้วให้โปรแกรมเลือก ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค ให้เลยโดยไม่ต้องคลิกเลือกอีก แตกไฟล์จะได้ไฟล์ชื่อ memberadd.php คัดลอกไปทับไฟล์เดิม
ตัวอย่าง Download
อ.นิกร
2012-09-05
ด่วน
qshot_0113_1.jpg    
View
แจ้งการบันทึกข้อมูลผิดพลาด(เฉพาะ กศน.โคราช)
จากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น  ฐานข้อมูลในรายตำบล  บางรายการยังไม่ครบถ้วน  อาจเนื่องมาจากการเข้าระบบพร้อมกันหลาย User  หรือระบบอินเตอร์เน็ตช้า  และขัดข้อง  ดังนั้นจึงขอให้ กศน.ตำบลที่ปรากฏในเอกสารดังแนบ Update ข้อมูลให้ครบถ้วน ดูรายละเอียด
อ.นิกร
2012-09-09
ด่วนมาก
arr_tumbon.xls    
View
แจ้งเปลี่ยนแปลง Password
แจ้งเปลี่ยนแปลง Password  ตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Username:รหัสตำบล Password:123456 เข้าระบบแล้วเปลี่ยนดัวยเพื่อความปลอดภัย
อ.นิกร
2012-10-02
ด่วน
     
View
การแก้ไขข้อมูลพื้นฐานรายตำบล

เนื่องจากสำนักงาน กศน.จังหวัดได้ปรับฐานข้อมูล  ข้อมูลพื้นฐานรายตำบลให้แสดงภาพได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นจึงทำให้ข้อมูลรูปภาพของ 
กศน.ตำบล  และหัวหน้า กศน.ตำบลหายไป จึงจำเป็นที่จะต้อง Update อีกครัง  จึงขออภัยสำหรับผู้ที่ใส่ข้อมูลไว้แล้วมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ  รูปกศน.ตำบลควรมีขนาดที่เป็นต้นฉบับ 640*480 pix เพื่อความสวยงาม และควรตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ

อ.นิกร
2012-11-20
ด่วน
     
Page  First Previous Next Last  of 1
     Records 1 to 10 of 10     
Page Size 

 

 พัฒนาโดย นิกร เกษโกมล และทีมงาน ICT สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version1.3w ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงาน กศน.