[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

Download : ทั้งหมด
  

15 / ธ.ค. / 2559 : แบบฟอร์ม
เอกสารคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(แก้ไข)
รายละเอียดคลิก
เข้าชม : [1689]
25 / พ.ย. / 2559 : แบบฟอร์ม
download เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล (รุ่นที่ ๒)
ณ โรงแรมซิตี้ พาร์ค นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เข้าชม : [464]
17 / พ.ย. / 2559 : แบบฟอร์ม
Download เอกสารประกอบการอบรม การเงิน พัสดุ และแผนงานฯ
เอกสารประกอบการอบรบรมฯ
เข้าชม : [617]
9 / ก.ค. / 2559 : สื่อ วีดีทัศน์
เอกสารประกอบการอบรม ครู ข
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เข้าชม : [604]
7 / มิ.ย. / 2559 : แบบฟอร์ม
Download คู่มือการใช้งาน การบันทึกข้อมูล Echo English
คู่มือการใช้งาน การบันทึกข้อมูล Echo English
เข้าชม : [514]
25 / ก.พ. / 2559 : แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มคำรับรองปรับล่าสุด 25/02/59
รายละเอียดดังไฟล์
เข้าชม : [733]
19 / ม.ค. / 2559 : สื่อ วีดีทัศน์
เอกสารประกอบการบรรยาย ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส
เอกสารนำเสนอผู้บรรยาย
เข้าชม : [408]
11 / พ.ย. / 2558 : สื่อ วีดีทัศน์
คู่มือการจัดทำ Fanpage สำหรับ กศน.ตำบล
คู่มือการจัดทำ Fanpage
เข้าชม : [572]
27 / ต.ค. / 2558 : ผลงานวิชาการ
บทคัดย่อการวิจัย กลยุทธ์การพัฒนาผู้นำต้นแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การวิจัย กลยุทธ์การพัฒนาผู้นำต้นแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เข้าชม : [443]
8 / ก.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรการเงิน พัสดุ
Download เอกสารประกอบการอบรม
เข้าชม : [530]
2 / ก.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โปรแกรม e-Citizen
ดาวน์โหลดโปรแกรม e-Citizen ได้ที่นี่
เข้าชม : [433]
13 / พ.ค. / 2558 : สื่อ วีดีทัศน์
หนังสือเรียน วิชาเลือก 1/58
ดาวน์โหลดหนังสือเรียน วิชาเลือก 1/58
เข้าชม : [532]
11 / ธ.ค. / 2557 : แบบฟอร์ม
ตัวอย่าง passport เข้าร่วม มหกรรมการศึกษาและอาชีพ
\\\"เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน\\\"
เข้าชม : [462]
2 / ธ.ค. / 2557 : แบบฟอร์ม
คู่มือการเงิน-พัสดุ กศน.นครราชสีมา
คู่มือการเงิน-พัสดุ กศน.นครราชสีมา
เข้าชม : [15545]
12 / ก.ย. / 2557 : แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม EIS ไฟล์ Excel
แบบฟอร์ม EIS ไฟล์ Excel
เข้าชม : [561]
1 / ก.ย. / 2557 : แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มของบประมาณการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2558
บัญชีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
เข้าชม : [428]
21 / ม.ค. / 2557 : ผลงานวิชาการ
บทคัดย่อผลงานวิจัย
การศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ
เข้าชม : [486]
20 / ม.ค. / 2557 : หลักสูตร
หนังสือวิชาเลือก 2/2556
หนังสือวิชาเลือก 2/2556
เข้าชม : [749]
13 / ม.ค. / 2557 : สื่อ วีดีทัศน์
วิดีทัศน์ กศน.ยุคใหม่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล
วิดีทัศน์ กศน.ยุคใหม่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล
เข้าชม : [533]
13 / ม.ค. / 2557 : สื่อ วีดีทัศน์
วีดีโอแนะนำ กศน. เพื่อประชาชน
วีดีโอแนะนำ กศน. เพื่อประชาชน
เข้าชม : [406]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ซอย3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-243350,044-251039 โทรสาร 044-275966 
http://korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by