[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

12 / พ.ค. / 2565 : กศน.สีคิ้ว
นายบรรหาญ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสีคิ้ว ได้รับมอบหมายให้ นางสาวธัญรัตน์ อุสาหะ ครูผู้ช่วย นิเ
นายบรรหาญ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสีคิ้ว ได้รับมอบหมายให้ นางสาวธัญรัตน์ อุสาหะ ครูผู้ช่วย นิเ
12 / พ.ค. / 2565 : กศน.ปักธงชัย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปักธงชัย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปักธงชัย ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ก
12 / พ.ค. / 2565 : กศน.สีดา
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให
12 / พ.ค. / 2565 : กศน.สีดา
“โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมา
“โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมา
12 / พ.ค. / 2565 : กศน.บ้านเหลื่อม
ประชุมประจำเดือน คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
นางบุศรา อารีชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม ประชุมประจำเดือน คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอบ้านเห
12 / พ.ค. / 2565 : กศน.บ้านเหลื่อม
กิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่า และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า กิจกรรม
นางบุศรา อารีชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม มอบหมายให้นายศรัณยพงค์ กาติ๊บ ครูผู้ช่วย พร้อมด้ว
12 / พ.ค. / 2565 : กศน.แก้งสนามนาง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งสนามนาง
นางสาวพจนา วิไลกิจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก้งสนามนาง มอบหมายให้ นางเพ็ญศิริ ทิพโชติ ครู กศน.ตำบล นางส
12 / พ.ค. / 2565 : กศน.แก้งสนามนาง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งสนามนาง
นางสาวพจนา วิไลกิจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก้งสนามนาง มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้
12 / พ.ค. / 2565 : กศน.แก้งสนามนาง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งสนามนาง
นางสาวพจนา วิไลกิจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก้งสนามนาง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2565 ประจำเด
12 / พ.ค. / 2565 : กศน.แก้งสนามนาง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งสนามนาง
นางสาวพจนา วิไลกิจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก้งสนามนาง มอบหมายให้นางสาวสมวาส ใจรักเรียน ครูผู้ช่วย นางส
12 / พ.ค. / 2565 : กศน.แก้งสนามนาง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งสนามนาง
นางสาวพจนา วิไลกิจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก้งสนามนาง มอบหมายให้ นางสาวรัชนีวรรณ จันทร์พิมาย ครู กศน.ต
12 / พ.ค. / 2565 : กศน.แก้งสนามนาง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งสนามนาง
นางสาวพจนา วิไลกิจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก้งสนามนาง มอบหมายให้ นางสาวไพรินทร์ อ่อนสา ครู กศน.ตำบล ร่
12 / พ.ค. / 2565 : กศน.แก้งสนามนาง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก้งสนามนาง
นางสาวพจนา วิไลกิจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก้งสนามนาง มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมวันต้น
11 / พ.ค. / 2565 : กศน.เสิงสาง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กศน.อำเภอเสิงสาง งานห้องสมุดประชาชนอำเภอเสิงสาง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมก
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กศน.อำเภอเสิงสาง งานห้องสมุดประชาชนอำเภอเสิงสาง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมก
11 / พ.ค. / 2565 : กศน.เมืองนครราชสีมา
ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นางอิศราภรณ์ กิ่งกลาง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ นาย
11 / พ.ค. / 2565 : กศน.สีดา
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสุเพียร เจริญโนนสูง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอสีดา พร้อมด้วยบุคลากรนายนายอานนท์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสุเพียร เจริญโนนสูง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอสีดา พร้อมด้วยบุคลากรนายนายอานนท์
11 / พ.ค. / 2565 : กศน.เสิงสาง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวปนัดดาแอบ เกษมผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเสิงสาง มอบหมายให้นางสาวกัลยาณี เมื
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวปนัดดาแอบ เกษมผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเสิงสาง มอบหมายให้นางสาวกัลยาณี เมื
11 / พ.ค. / 2565 : กศน.สีดา
ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 กศน.อำเภอสีดา นางสุเพียร เจริญโนนสูง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอสีดา ได้มอบหมาย
ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 กศน.อำเภอสีดา นางสุเพียร เจริญโนนสูง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอสีดา ได้มอบหมาย
11 / พ.ค. / 2565 : กศน.ชุมพวง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายบุญส่ง สุภเดช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภ
นายบุญส่ง สุภเดช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมพวง ได้เข้าร่วมการป
11 / พ.ค. / 2565 : กศน.ปักธงชัย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปักธงชัย
ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สำนักงานกศน.จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/1603 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ซอย3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-243350,044-251039 โทรสาร 044-275966 
http://korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by