[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

11 / พ.ค. / 2565 : กศน.ชุมพวง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. - 16.30 น. นายบุญส่ง สุภเดช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. - 16.30 น. นายบุญส่ง สุภเดช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
11 / พ.ค. / 2565 : กศน.ชุมพวง
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมพวง โดยนายบุญส่
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมพวง โดยนายบุญส่
11 / พ.ค. / 2565 : กศน.ชุมพวง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายบุญส่ง สุภเดช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายบุญส่ง สุภเดช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุ
11 / พ.ค. / 2565 : กศน.ชุมพวง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 10.30 น. นายบุญส่ง สุภเดช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 10.30 น. นายบุญส่ง สุภเดช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
11 / พ.ค. / 2565 : กศน.บ้านเหลื่อม
ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
นางบุศรา อารีชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม มอบหมายให้นายศรัณยพงค์ กาติ๊บ ครูผู้ช่วย เข้าร่วม
11 / พ.ค. / 2565 : กศน.บ้านเหลื่อม
นิทรรศการของผู้ประกอบการชุมชน (champ)
นางบุศรา อารีชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม มอบหมายให้นางลัดดา วอนอก ครูกศน.ตำบล พร้อมด้วยคณะ
11 / พ.ค. / 2565 : กศน.บ้านเหลื่อม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ทันตแพทย์เตือนผู้ปกครอง ลูกกัดเล็บ ดูดนิ้ว เสี่ยงฟันผิดรูป
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเหลื่อม ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ทันตแพทย์เตือนผู้ป
11 / พ.ค. / 2565 : กศน.บ้านเหลื่อม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ผัก ผลไม้ สีเขียว
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเหลื่อม ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ผัก ผลไม้ สีเขียว
11 / พ.ค. / 2565 : กศน.ปักธงชัย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์ ห้องสมุดประชาชน\"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอปักธงชัย
ห้องสมุดประชาชน\"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอปักธงชัย เชิญร่วมส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์ เรื่อง 5
11 / พ.ค. / 2565 : กศน.พิมาย
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายเกษม บาตรโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพิมาย มอบหมายให้นางสาวกนกพร น่าชม ตำ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายเกษม บาตรโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพิมาย มอบหมายให้นางสาวกนกพร น่าชม ตำ
11 / พ.ค. / 2565 : กศน.พิมาย
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายเกษม บาตรโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพิมาย มอบหมายให้นางสาวกนกพร น่าชม ตำ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายเกษม บาตรโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพิมาย มอบหมายให้นางสาวกนกพร น่าชม ตำ
11 / พ.ค. / 2565 : กศน.พิมาย
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายเกษม บาตรโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพิมาย มอบหมายให้นางสาวกนกพร น่าชม ตำ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายเกษม บาตรโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพิมาย มอบหมายให้นางสาวกนกพร น่าชม ตำ
10 / พ.ค. / 2565 : กศน.สีดา
วันที่ 10 พฤษภาดม 2565 นางสุเพียร เจริญโนนสูง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสีดา ร่วมต้อนรับนายไพศาล วุทฒิลา
วันที่ 10 พฤษภาดม 2565 นางสุเพียร เจริญโนนสูง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสีดา ร่วมต้อนรับนายไพศาล วุทฒิลา
10 / พ.ค. / 2565 : กศน.บ้านเหลื่อม
โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง\"โคราชไม่จน
นางบุศรา อารีชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม มอบหมายให้นางสาวกิตติกานต์ แก้วขอนแก่น นางลัดดา ว
10 / พ.ค. / 2565 : กศน.บ้านเหลื่อม
โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง\"โคราชไม่จน
นางบุศรา อารีชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม มอบหมายให้นางสาวไมล์ตรี ศรีสุวรรณภูมิ ครู กศน.ตำ
10 / พ.ค. / 2565 : กศน.บ้านเหลื่อม
โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง\"โคราชไม่จน
นางบุศรา อารีชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม มอบหมายให้นางลัดดา วอนอกและนางสาวภัทราภรณ์ ทานอก
10 / พ.ค. / 2565 : กศน.โชคชัย
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางจีระภา วัฒนกสิการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโชคชัย ประชุมประจำสัปดาห์ และวางแผ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางจีระภา วัฒนกสิการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโชคชัย ประชุมประจำสัปดาห์ และวางแผ
10 / พ.ค. / 2565 : กศน.โชคชัย
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางจีระภา วัฒนกสิการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโชคชัย ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างซ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางจีระภา วัฒนกสิการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโชคชัย ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างซ
10 / พ.ค. / 2565 : กศน.โชคชัย
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางจีระภา วัฒนกสิการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโชคชัย มอบหมายให้ คณะครู เข้าร่วมกิจ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางจีระภา วัฒนกสิการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโชคชัย มอบหมายให้ คณะครู เข้าร่วมกิจ
10 / พ.ค. / 2565 : กศน.บ้านเหลื่อม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ตับอักเสบเฉียบพลันในเด็ก
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเหลื่อม ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ตับอักเสบเฉียบพลัน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/1603 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ซอย3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-243350,044-251039 โทรสาร 044-275966 
http://korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by