[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เนื้อหา : กิจกรรม กศน.อำเภอ
หมวดหมู่ : กศน.ขามทะเลสอ
หัวข้อเรื่อง : ประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม

อังคาร ที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 นางสาวพรทิพย์  สุขอร่าม ผอ.กศน.อำเภอขามทะเลสอ  ประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านและวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป  
ณ  กศน.อำเภอขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  วันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๖๒

ที่ปรึกษา  นางสาวพรทิพย์  สุขอร่าม  ผอ.กศน.อำเภอขามทะเลสอ 

ภาพ/เรียบเรียง  :  นางสาวหนูรัตน์  ดงเทียมสี  บรรณารักษ์ เข้าชม : 41


กศน.ขามทะเลสอ 5 อันดับล่าสุด

      จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร 1 อำเภอ 1 อาชีพ การแปรรูปกล้วย 23 / ก.ค. / 2562
      จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา และจัดสอบกลางภาคเรียน 1/2562 23 / ก.ค. / 2562
      ดำเนินการสอบกลางภาคเรียน และจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ทั้ง 3 ระดับ ในเรื่อง ทักษะกระบวนการทา 23 / ก.ค. / 2562
      จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ติดตามการทำโครงงานนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2562 23 / ก.ค. / 2562
      จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาทำใบงาน วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พร้อมกับให้นำเสนอเค้าโครง การท 23 / ก.ค. / 2562


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ซอย3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-243350,044-251039 โทรสาร 044-275966 
http://korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by