[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เนื้อหา : กิจกรรม กศน.อำเภอ
หมวดหมู่ : กศน.ขามทะเลสอ
หัวข้อเรื่อง : จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันตัวเองจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จันทร์ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 นางสาวพรทิพย์  สุขอร่าม  ผอ.กศน.อำเภอขามทะเลสอ  พร้อมบุคลากร  
จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันตัวเองจากโรคไวรัสโคโรนา 
2019  (COVID-19)
ณ  กศน.อำเภอขามทะเลสอ  อำเภอขามทะเลสอ  วันที่  22  กรกฎาคม  2563

ที่ปรึกษา  :  นางสาวพรทิพย์  สุขอร่าม  ผอ.กศน.อำเภอขามทะเลสอ
ภาพ/เรียบเรียง  :  นางสาวหนูรัตน์  ดงเทียมสี  บรรณารักษ์เข้าชม : 56


กศน.ขามทะเลสอ 5 อันดับล่าสุด

      เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมห้องสมุดดิจิทัลเพื่อก้าวสู่ยุค THAILAND 4.0 หลักสูตร : การพั 2 / ก.ย. / 2563
      นำนักศึกษาเข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดโครงงานเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2 / ก.ย. / 2563
      เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรการศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร กศน. 2 / ก.ย. / 2563
      จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 2 / ก.ย. / 2563
      ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256 2 / ก.ย. / 2563


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ซอย3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-243350,044-251039 โทรสาร 044-275966 
http://korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by