[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

6 / ธ.ค. / 2564 : กศน.สีคิ้ว
นายบรรหาญ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอสีคิ้ว ได้มอบหมายให้นายสมภพ เง็บสูงเนิน ครู กศน.ตำบล ลงพื้น
นายบรรหาญ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอสีคิ้ว ได้มอบหมายให้นายสมภพ เง็บสูงเนิน ครู กศน.ตำบล ลงพื้น
6 / ธ.ค. / 2564 : กศน.สีคิ้ว
นายบรรหาญ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอสีคิ้ว ได้มอบหมายให้นายวิรุฬห์ แวงสูงเนิน ครู กศน.ตำบล ลงพื้น
นายบรรหาญ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอสีคิ้ว ได้มอบหมายให้นายวิรุฬห์ แวงสูงเนิน ครู กศน.ตำบล ลงพื้น
6 / ธ.ค. / 2564 : กศน.สีคิ้ว
นายบรรหาญ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอสีคิ้ว ได้มอบหมายให้นางสาวสาวิตรี มะลิลา ครู กศน.ตำบล ลงพื้นท
นายบรรหาญ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอสีคิ้ว ได้มอบหมายให้นางสาวสาวิตรี มะลิลา ครู กศน.ตำบล ลงพื้นท
6 / ธ.ค. / 2564 : กศน.สีคิ้ว
นายบรรหาญ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอสีคิ้ว ได้มอบหมายให้นางสาวจันทนา สงโนนสูง ครู กศน.ตำบล ลงพื้น
นายบรรหาญ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการกศน.อำเภอสีคิ้ว ได้มอบหมายให้นางสาวจันทนา สงโนนสูง ครู กศน.ตำบล ลงพื้น
6 / ธ.ค. / 2564 : กศน.สีคิ้ว
กศน.อำเภอสีคิ้ว ได้มอบหมายให้ กศน.ตำบลทั้ง 13 แห่ง และ ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง ดำเนินการจัดก
กศน.อำเภอสีคิ้ว ได้มอบหมายให้ กศน.ตำบลทั้ง 13 แห่ง และ ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง ดำเนินการจัดก
6 / ธ.ค. / 2564 : กศน.สีคิ้ว
นายบรรหาญ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสีคิ้ว เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลหนองห
นายบรรหาญ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสีคิ้ว เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลหนองห
6 / ธ.ค. / 2564 : กศน.พระทองคำ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระทองคำ
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ แล
6 / ธ.ค. / 2564 : กศน.พระทองคำ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระทองคำ
บุคลากร กศน.อำเภอพระทองคำ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ม
6 / ธ.ค. / 2564 : กศน.พระทองคำ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระทองคำ
กศน.ตำบลหนองหอย โดย นายชาญภัทรชน กานังพัฒนกุล ครู กศน.ตำบล ดำเนินกิจกรรมพบกลุ่มแลกเปลี่ยนรู้
6 / ธ.ค. / 2564 : กศน.พระทองคำ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระทองคำ
คณะครู กศน.อำเภอพระทองคำ ร่วมจัดโต๊ะหมู่บูชา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบร
6 / ธ.ค. / 2564 : กศน.พระทองคำ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระทองคำ
นางสาวสุมาลี โฮ๊ะดี ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
6 / ธ.ค. / 2564 : กศน.พระทองคำ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระทองคำ
นายยัง ติสันเทียะ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
5 / ธ.ค. / 2564 : กศน.บัวใหญ่
ร่วมโครงการ KICK OFF เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ
ร่วมโครงการ KICK OFF เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ
5 / ธ.ค. / 2564 : กศน.บัวใหญ่
วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ แล
วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ แล
5 / ธ.ค. / 2564 : กศน.บัวใหญ่
วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ แล
วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ แล
5 / ธ.ค. / 2564 : กศน.โชคชัย
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ห้องสมุดประชาชนอำเภอโชคชัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรม
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ห้องสมุดประชาชนอำเภอโชคชัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรม
5 / ธ.ค. / 2564 : กศน.โชคชัย
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางจีระภา วัฒนกสิการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโชคชัย ร่วมพิธีเปิดศูน์ผู้นำจิตอาสาพ
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางจีระภา วัฒนกสิการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโชคชัย ร่วมพิธีเปิดศูน์ผู้นำจิตอาสาพ
5 / ธ.ค. / 2564 : เลือก กศน.อำเภอของท่าน
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางจีระภา วัฒนกสิการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโชคชัยและนางสุวิมล หาญกล้า บรรณารักษ
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางจีระภา วัฒนกสิการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโชคชัยและนางสุวิมล หาญกล้า บรรณารักษ
5 / ธ.ค. / 2564 : กศน.โชคชัย
วันที่ 4 ธันวาคม 2564 นางจีระภา วัฒนกสิการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโชคชัย มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบล ล
วันที่ 4 ธันวาคม 2564 นางจีระภา วัฒนกสิการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโชคชัย มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบล ล
5 / ธ.ค. / 2564 : กศน.ปากช่อง
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอปากช่องร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1470 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ซอย3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-243350,044-251039 โทรสาร 044-275966 
http://korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by