[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

23 / ม.ค. / 2563 : กศน.โนนแดง
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563 นางนฤมล องอาจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนแดง เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการด
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563 นางนฤมล องอาจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนแดง เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการด
23 / ม.ค. / 2563 : กศน.โนนแดง
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563 นางนฤมล องอาจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนแดง มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563 นางนฤมล องอาจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนแดง มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการ
23 / ม.ค. / 2563 : กศน.โนนสูง
นิเทศการสอบระหว่างภาคเรียน ภาคเรียนที่2/2562 กศน.ตำบลด่านคล้า
นิเทศการสอบระหว่างภาคเรียน ภาคเรียนที่2/2562 กศน.ตำบลด่านคล้า
23 / ม.ค. / 2563 : กศน.โนนสูง
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษาผู้พิการ
ครูผู้สอนคนพิการ ดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษาผู้พิการ
22 / ม.ค. / 2563 : กศน.โนนสูง
นิเทศสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 กศน.ตำบลจันอัด
นิเทศสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 กศน.ตำบลจันอัด
22 / ม.ค. / 2563 : กศน.เฉลิมพระเกียรติ
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ตามมาตรฐานและจรรยาบ
22 / ม.ค. / 2563 : กศน.เทพารักษ์
พบกลุ่มนักศึกษา และสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 22 มกราคม 2563 นางสาวนันธิดา พันชนะ ครู ศรช.บ้านถนอมเขต พบกลุ่มนักศึกษา และสอบกลางภาคเรียนที่
22 / ม.ค. / 2563 : กศน.เทพารักษ์
ร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
วันที่ 21 มกราคม 2563 นายพัณณ์เดชน์ วิเชียรสกุลนา มอบหมายให้นายสงคราม โชติขุนทด ครู กศน.ตำบล ร่วมกับ
22 / ม.ค. / 2563 : กศน.เทพารักษ์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยรูปแบบสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 20-21 มกราคม 2563 นายพัณณ์เดชน์ วิเชียรสกุลนา มอบหมายให้นายชัยรัตน์ เชื้อขุนทด ครู กศน.ตำบล เ
22 / ม.ค. / 2563 : กศน.โนนสูง
พบกลุ่มนักศึกษา ศรช.ตำบลโนนสูง
พบกลุ่มนักศึกษา ศรช.ตำบลโนนสูง
22 / ม.ค. / 2563 : กศน.โนนสูง
พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลโตนด
พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลโตนด
22 / ม.ค. / 2563 : กศน.โนนสูง
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษาผู้พิการ
ครูผู้สอนคนพิการ ดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 นักศึกษาผู้พิการ
21 / ม.ค. / 2563 : กศน.โนนสูง
ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสูง เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเ
21 / ม.ค. / 2563 : กศน.โนนสูง
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยรูปแบบสะเต็มศึกษา
บุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง ร่วมโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยรูปแบบสะเต็มศึกษา
21 / ม.ค. / 2563 : กศน.โนนสูง
นิเทศสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 กศน.ตำบลมะค่า
นิเทศสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 กศน.ตำบลมะค่า
21 / ม.ค. / 2563 : กศน.โนนสูง
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยรูปแบบสะเต็มศึกษา
บุคลากร กศน.อำเภอโนนสูง ร่วมโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยรูปแบบสะเต็มศึกษา
21 / ม.ค. / 2563 : กศน.ปักธงชัย
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปักธงชัย มอบหมาย นายคณธิป นานกระโทก และนายชัยภัทร ขวัญสวัสดิ์ เข้าร่วมอบรมโครง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปักธงชัย มอบหมาย นายคณธิป นานกระโทก และนายชัยภัทร ขวัญสวัสดิ์ เข้าร่วมอบรมโครง
20 / ม.ค. / 2563 : กศน.โชคชัย
นางจีระภา วัฒนกสิการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโชคชัย กราบนมัสการ พระครูพิทักษ์ปทุมากร เจ้าคณะอำเภอโชคชัย
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 นางจีระภา วัฒนกสิการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโชคชัย กราบนมัสการ พระครูพิทักษ
20 / ม.ค. / 2563 : กศน.โชคชัย
ประชุมประจำสัปดาห์บุคลากร กศน.อำเภอโชคชัย
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 นางจีระภา วัฒนกสิการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโชคชัย ประชุมประจำสัปดาห์บุคลาก
20 / ม.ค. / 2563 : กศน.ปักธงชัย
กศน.ตำบล ในสังกัด กศน.อำเภอปักธงชัย มีการจัดกิจกรรมพบกลุ่มและสอบวัดผลประเมินผล กลางภาคเรียนที่ 2/25
กศน.ตำบล ในสังกัด กศน.อำเภอปักธงชัย มีการจัดกิจกรรมพบกลุ่มและสอบวัดผลประเมินผล กลางภาคเรียนที่ 2/25

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1102 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ซอย3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-243350,044-251039 โทรสาร 044-275966 
http://korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by