[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

11 / ม.ค. / 2561 : กศน.ประทาย
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ บุคลากร กศน.อำเภอประทาย เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรัก ภักดีต่อสถาบัน
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ บุคลากร กศน.อำเภอประทาย เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรัก ภักดีต่อสถาบัน
11 / ม.ค. / 2561 : กศน.ประทาย
วันที่ ๑๐ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวปาณิศา จิตต์ประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอประทาย พร้อมคณะครู
วันที่ ๑๐ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวปาณิศา จิตต์ประเสริฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอประทาย พร้อมคณะครู
10 / ม.ค. / 2561 : กศน.แก้งสนามนาง
นายคมพิสิษฐ์ ดังไธสงฆ์ ผอ.กศน.อำเภอแก้งสนามนาง นางสาวธัญพัฒน์ อ่อนตา ครู คศ.๑ นางสาวธนัชชา ค
นายคมพิสิษฐ์ ดังไธสงฆ์ ผอ.กศน.อำเภอแก้งสนามนาง นางสาวธัญพัฒน์ อ่อนตา ครู คศ.๑ นางสาวธนัชชา ค
29 / ธ.ค. / 2560 : กศน.เมืองยาง
อำเภอเมืองยาง จัดงานประจำปี ข้าวใหม่ปลามัน วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560
อำเภอเมืองยาง จัดงานประจำปี ข้าวใหม่ปลามัน วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560
28 / ธ.ค. / 2560 : กศน.โนนไทย
กิจกรรมข้าวใหม่ ปลามัน บ้านฉัน กศน.โนนไทย วันที่ 1
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอโนนไทย จัดกิจกรรมข้าวใหม่ ปลามัน บ้านฉัน กศน.โนนไทย ณ ห้องประชุมพั
27 / ธ.ค. / 2560 : กศน.ประทาย
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ บุคลากร กศน.อำเภอประทาย ร่วมกิจกรรมงานภาคีเครือข่ายเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ บุคลากร กศน.อำเภอประทาย ร่วมกิจกรรมงานภาคีเครือข่ายเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ
27 / ธ.ค. / 2560 : กศน.ขามทะเลสอ
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561
นางสาวพรทิพย์ สุขอร่าม ผอ. กศน.อำเภอขามทะเลสอ พร้อมบุคลากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
27 / ธ.ค. / 2560 : กศน.ขามทะเลสอ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์และอนุรักษ์ธรรมชาติ
นางสาวพรทิพย์ สุขอร่าม ผอ. กศน.อำเภอขามทะเลสอ พร้อมบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศึกษาแห
27 / ธ.ค. / 2560 : กศน.ขามทะเลสอ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำสัปดาห์
นางสาวพรทิพย์ สุขอร่าม ผอ.กศน.อำเภอขามทะเลสอ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำส
27 / ธ.ค. / 2560 : กศน.ขามทะเลสอ
ร่วมประชุมวางแผนเตรียมการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
นางสาวพรทิพย์ สุขอร่าม ผอ.กศน.อำเภอขามทะเลสอ มอบหมายให้ นายศิริศักดิ์ ทีเกาะ ครู กศน.ตำบล ร่ว
27 / ธ.ค. / 2560 : กศน.ขามทะเลสอ
จัดโครงการศึกษาเรียนรู้นิทรรศการพระเมรุมาศ
นางสาวพรทิพย์ สุขอร่าม ผอ. กศน.อำเภอขามทะเลสอ พร้อมบุคลากร จัดโครงการศึกษาเรียนรู้นิทรรศการพระเม
26 / ธ.ค. / 2560 : กศน.หนองบุนนาก
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบุญมาก ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านสร้างอา
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบุญมาก ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านสร้างอา
26 / ธ.ค. / 2560 : กศน.หนองบุนนาก
วันที่ 24 ธันวาคม 2560 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก พร้อมคณะบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดเฟ
วันที่ 24 ธันวาคม 2560 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก พร้อมคณะบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดเฟ
26 / ธ.ค. / 2560 : กศน.หนองบุนนาก
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก พร้อมคณะบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดเฟ
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก พร้อมคณะบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดเฟ
26 / ธ.ค. / 2560 : กศน.หนองบุนนาก
วันพุธที่ 20 ธ.ค.2560 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก บุคลากร กศน.อำเภอหนองบุญมาก และพร้
วันพุธที่ 20 ธ.ค.2560 นางพิมพ์สุดา สุราวุธ ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก บุคลากร กศน.อำเภอหนองบุญมาก และพร้
26 / ธ.ค. / 2560 : กศน.หนองบุนนาก
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 อ.วิไลลักษณ์ คำปิคาได้รับมอบหมายจากท่านผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมากจัดปฐมนิเทศนักศึ
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 อ.วิไลลักษณ์ คำปิคาได้รับมอบหมายจากท่านผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมากจัดปฐมนิเทศนักศึ
24 / ธ.ค. / 2560 : กศน.โชคชัย
โครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้้านด่านกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
24 / ธ.ค. / 2560 : กศน.โชคชัย
โครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ กศน.อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
23 / ธ.ค. / 2560 : กศน.สีดา
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางสุเพียร เจริญโนนสูง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสีดา และน
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางสุเพียร เจริญโนนสูง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสีดา และน
23 / ธ.ค. / 2560 : กศน.สีดา
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 นางสุเพียร เจริญโนนสูง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสีดา เป็นประธานเปิดโครง
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 นางสุเพียร เจริญโนนสูง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสีดา เป็นประธานเปิดโครง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/982 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ซอย3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-243350,044-251039 โทรสาร 044-275966 
http://korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by