[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

4 / ส.ค. / 2563 : กศน.โนนแดง
วันที่ 4 สิงหาคม 2563
นางนฤมล องอาจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนแดง มอบหมายให้นายธีรณัฏฐ์ ตู้สระกาศ ครู ปวช. และนางสาวศิริวรร
4 / ส.ค. / 2563 : กศน.โนนแดง
วันที่ 4 สิงหาคม 2563
นางนฤมล องอาจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนแดง พร้อมด้วย นางวิลาสินี พงษ์สุวรรณ ครู อาสาาสมัครฯ นายสุรสีห
4 / ส.ค. / 2563 : กศน.โนนแดง
วันที่ 3 สิงหาคม 2563
นางนฤมล องอาจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนแดง พร้อมด้วย นางวิลาสินี พงษ์สุวรรณ ครู อาสาาสมัครฯ นายสุรสีห
4 / ส.ค. / 2563 : กศน.โนนแดง
วันที่ 3 สิงหาคม 2563
นางนฤมล องอาจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนแดง มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ ชัยศิริวงษ์ ครู ศรช. เข้าร่วมการป
4 / ส.ค. / 2563 : กศน.โชคชัย
นางจีระภา วัฒนกสิการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโชคชัย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นางจีระภา วัฒนกสิการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโชคชัย เข้าร่วมประชุมประจำเดือน
4 / ส.ค. / 2563 : กศน.แก้งสนามนาง
โครงการจิตอาสา กศน. “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ 2563
นายเกษม บาตรโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพิมาย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก้งสนามนาง มอบหม
3 / ส.ค. / 2563 : กศน.สีดา
http://korat.nfe.go.th/koratweb/index.php ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 กศน.อำเภอสีดา มอบหมายบุคลาก
http://korat.nfe.go.th/koratweb/index.php ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 กศน.อำเภอสีดา มอบหมายบุคลาก
3 / ส.ค. / 2563 : กศน.ขามทะเลสอ
เข้าร่วมอบรมโครงการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
นางอรอุมา ชุ่มไพศาล และ นางสาวดวงเดือน แก่สำโรง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมอบรมโครงการแหล่งเรียนรู้
3 / ส.ค. / 2563 : กศน.ขามทะเลสอ
จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันตัวเองจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นางสาวพรทิพย์ สุขอร่าม ผอ.กศน.อำเภอขามทะเลสอ พร้อมบุคลากร จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันตัวเอง
3 / ส.ค. / 2563 : กศน.ขามทะเลสอ
จัดการเรียนรู้ประจำสัปดาห์ รายวิชาภาษาไทย
นางสาวรัชพร ดิสภักดี ครู กศน.ตำบลบึงอ้อ จัดการเรียนรู้ประจำสัปดาห์ รายวิชาภาษาไทย
3 / ส.ค. / 2563 : กศน.ขามทะเลสอ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย
นางสาวนฤมล โอมกฤ ครู กศน.ตำบลพันดุง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย
3 / ส.ค. / 2563 : กศน.ขามทะเลสอ
จัดการเรียนรู้ประจำสัปดาห์ ภายใต้มาตราการป้องกันควบคุม โรคติดเชื้อไวรัส COVID -19
นางสาวดวงเดือน แก่สำโรง ครู กศน.ตำบลขามทะเลสอ จัดการเรียนรู้ประจำสัปดาห์ ภายใต้มาตราการป้องกันควบ
3 / ส.ค. / 2563 : กศน.ขามทะเลสอ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
นางสาวสุภารัตน์ ภูช่างทอง ครู กศน.ตำบลโป่งแดง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
3 / ส.ค. / 2563 : กศน.ขามทะเลสอ
จัดการเรียนรู้ประจำสัปดาห์ รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
นางอรอุมา ชุ่มไพศาล ครู กศน.ตำบลหนองสรวง จัดการเรียนรู้ประจำสัปดาห์ รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
3 / ส.ค. / 2563 : กศน.ขามทะเลสอ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
นายศิริศักดิ์ ทีเกาะ ครู ศรช.ดอนมะเกลือ จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
3 / ส.ค. / 2563 : กศน.ขามทะเลสอ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดำเนินการแจกสมุดบันทึกการอ่านให้นักศึกษา
3 / ส.ค. / 2563 : กศน.สีดา
ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 บุคลากร กศน.อำเภอสีดา เข้าร่วมโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแก
ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 บุคลากร กศน.อำเภอสีดา เข้าร่วมโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแก
3 / ส.ค. / 2563 : กศน.สีดา
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2563 บุคลากร กศน.อำเภอสีดา เข้าร่วมโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้าง
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2563 บุคลากร กศน.อำเภอสีดา เข้าร่วมโครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้าง
2 / ส.ค. / 2563 : กศน.บ้านเหลื่อม
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางบุศรา อารีชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางบุศรา อารีชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร ก
2 / ส.ค. / 2563 : กศน.บ้านเหลื่อม
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางบุศรา อารีชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางบุศรา อารีชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วย คณะครูและบุคลาก

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1157 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ซอย3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-243350,044-251039 โทรสาร 044-275966 
http://korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by