[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เนื้อหา : กิจกรรม กศน.อำเภอ
หมวดหมู่ : กศน.สีดา
หัวข้อเรื่อง : ในวันที่ 3 เมษายน 2561 นางสาวสกาวรัตน์ ศรีบุดดา ครู กศน.ตำบลหนองตาดใหญ่ นายดุษฎีโดม ศรีบุญยมาลา ค

อังคาร ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2561ในวันที่ 3 เมษายน 2561  นางสาวสกาวรัตน์  ศรีบุดดา ครู กศน.ตำบลหนองตาดใหญ่ นายดุษฎีโดม  ศรีบุญยมาลา ครู กศน.ตำบลสามเมือง ร่วมโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ STEM ศึกษา ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา


ที่ปรึกษา : นางสุเพียร  เจริญโนนสูง  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสีดา

ภาพ/รายงาน : นางสาวสายสุดา  บุราณรมย์  บรรณารักษ์เข้าชม : 122


กศน.สีดา 5 อันดับล่าสุด

      เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมสืบสานประเพณีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 12 / เม.ย. / 2562
      รายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาต 11 / เม.ย. / 2562
      เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 11 / เม.ย. / 2562
      ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตำบลและประเมิ 11 / เม.ย. / 2562
      โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 11 / เม.ย. / 2562


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ซอย3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-243350,044-251039 โทรสาร 044-275966 
http://korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by