[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

15 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเ
8 / มี.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแ
รายละเอียดคลิก
15 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา สถ
31 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนคราชสีมา
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนคราชสีมาเรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศ
26 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดนคราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว
6 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ค
21 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
ประกาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน
9 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
ประกาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมารายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ครู
27 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
ประกาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูประจำศ
11 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
โครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ
12 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
ประกาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมาเรื่อง การกำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใ
16 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัง
9 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และ 2560
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ขอให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา ประจ
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
ประกาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลเป็นจ้างเหม
21 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคล เป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนรา
20 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ประถมศึกษา ระดับม
4 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาสสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นจ้างเหมาบริการเอกชน ดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์/ตำแหน่งยาม
27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เพลงสำหรับโครงการประวัติศาสตร์ชาติ และสำนึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
เพลงสำหรับโครงการประวัติศาสตร์ชาติ และสำนึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมาเรื่อง รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน
21 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบประชุม ติดตามผลการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบประชุม ติดตามผลการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/42 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ซอย3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-243350,044-251039 โทรสาร 044-275966 
http://korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by