[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

2.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.ส่งเสริม สนับสนุน ในการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชน

4.พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดผล และประเมินผลให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

5.พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับเพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการน้อมนำพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่หน่วยงานและสถานศึกษา
 


เข้าชม : 2827
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ซอย3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-243350,044-251039 โทรสาร 044-275966 
http://korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by