[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
https://scontent.fnak3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/125534245_1708893639318672_4141110253670289643_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=2&_nc_sid=0debeb&_nc_eui2=AeHkGwBD-7qD3cWd8-9SSbEtMkS5yfnlzdEyRLnJ-eXN0eRl3Yg-0peOl6pjitvK8LWHZ95xTeyeBruLckKNsOIO&_nc_ohc=d28FT0E3YkMAX-AKr7Q&_nc_ht=scontent.fnak3-1.fna&oh=54302eefcde27c1da77c7f7c035a0f1a&oe=5FDD43B9
 

 

 

 

รายชื่อหนังสือใหม่ คลิกที่นี่

1.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระเจ้าอยู่หัว

 

 หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ให้ความรู้ ในเรื่องสุดยอดแนวคิดทางเศรษฐกิจเชิงพุทธ จากองค์พระประมุขผู้ทรงเป็นปรัชญาเมธียุทธศาสตร์กาแก้ไขเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่เห็นทุกข์นี้ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ทรงมองเห็นอย่างแจ่มชัด จึงมีพระราชดำริยุทธศาสตร์ในทางเศรษฐกิจเสียใหม่ โดยทรงเสนอ “เศรษฐกิจพอเพียงจากรากฐานของมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนา” ผู้ปฏิบัติตามนี้จะสามารถอุ้มชูตัวเองได้ มีชีวิตอยู่ดีมีสุขพอสมควร ไม่เดือดร้อน ทีแรกต้องตั้งตัวเองให้พอมีพอกินให้ได้ก่อน ถ้าสามารถจึงค่อยสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ขยับขยายสูงขึ้นไปอีกได้ถ้าระบบเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการพัฒนาให้เกิดมรรคเกิดผลขึ้นได้ทั่วไปในประเทศ ก็มั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะอยู่รอดได้อย่างแน่นอน
 
 
ผู้แต่ง : อุดมพร อมรธรรม
 
2.วิกฤตการณ์วันล้างโลก
 
       

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ได้รวบรวมตำนานความเชื่อ และคำทำนายของศาสนาหลัก 4 ศาสนา คือ ศาสนาฮินดู , ศาสนาพุทธ , ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม (โดยเรียงลำดับจากศาสนาที่มีกำเนิดก่อนมาตามลำดับ) และ 2 นิกายศาสนาใหม่ในประเทศญี่ปุ่น คือ โซกะงักไก และเซไกคิวเซเกียว ทั้งหมดนี้ได้ระบุถึงวันสิ้นโลกไว้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นผู้เขียนยังนำ 3 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันถึงวิกฤตการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าเป็นแบบไหนและอย่างไร จะเกิดขึ้นเมื่อใด และวิถีทางที่จะรอดพ้นนั้นต้องทำอย่างไร
    สำหรับท่านผู้อ่านที่เป็นพุทธศาสนิกชน หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทสวดมนต์ก่อนออกจากบ้านและก่อนนอน คาถาเสกหมอน และบทสวดพระคาถาดาวนพเคราะห์เพื่อบูชาพระประจำวันเกิด เพื่อเป็นคู่มือให้ท่านใช้ปฏิบัติอย่างครบครัน
 
                                                      ผู้แต่ง : ป.ตะวัน


 
                                                                                                    


เข้าชม : 1131
 
 
กศน.ตำบลไทยสามัคคี ตำบลไทยสามัคคี  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 085-0246308  E-mail : ksn_tumbonthaisamakkee@hotmail.co.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin